Δείτε διάφορες φωτογραφίες από τον εσωτερικό χώρο στο ισόγειο.