Δείτε διάφορες φωτογραφίες από τον εξωτερικό χώρο στο ισόγειο.